The place where you can find inspirations


Dofinansowanie Unijne

06/03/2018 2:47 pm Administrator User


dofinansowanie UE dla firmy Jatex

Firma Jatex Marcin Tomasik w roku 2017 otrzymała dofinansowanie Unijne w ramach Realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

W ramach otrzymanego dofinansowania planowana jest operacja Zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń i niezbędnego wyposażenia firmy Jatex, w celu rozwoju potencjału produkcyjnego oraz uzupełnienia i modernizacji procesów produkcyjnych, polegająca na zakupieniu ciągu technologicznego maszyn, urządzeń i wyposażenia, mających na celu uzupełnienie istniejącego parku maszynowego w zakresie podstawowych etapów procesów produkcyjnych w celu produkowania wyrobów wyższej jakości oraz poprawa wydajności produkcyjnej wnioskodawcy oraz maksymalnego wykorzystania powierzchni magazynowej. Zgodnie z operacją zostanie wymieniona część wyeksploatowanych maszyn co przełoży się na wzrost mocy produkcyjnej oraz zmniejszenie kosztów produkcji. 

W wyniku operacji firma Jatex uzyska możliwość wprowadzenia szerokiej gamy innowacyjnych produktów nie wytwarzanych obecnie na terenie LGD. Zmodernizowanie całej linii produkcyjnej pozwoli na wytwarzanie produktów wyższej jakości, wprowadzenie systemu wykańczania produktów (kalandrowania) oraz wydajniejsze konfekcjonowanie produktów.

Po zakończeniu operacji zostanie osiągnięty wymagany wskaźnik celów operacji w zakresie wzrostu zatrudnienia.

Celem projektu jest: Rozwój mikroprzedsiębiorstwa na terenie objętym LSR poprzez unowocześnienie parku maszynowego, procesów produkcyjnych, poprzez zakup nowych maszyn, w tym: krosien tkackich, snowarek i nowych bębnów aluminiowych, maszyny kalandrującej a także dziewiarki, ergonomiczne wykorzystanie posiadanej powierzchni magazynowej poprzez zakup nowych regałów paletowych, wózka paletowego oraz półautomatycznej maszyny pakującej. Utworzenie dwóch nowych miejsc pracy i utrzymanie ich na okres co najmniej 36 miesięcy.     

Beneficjent:  Jatex Marcin Tomasik 

Wartość operacji: 328 978,45 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy Unijnych:  153 347,00 PLN, z  tego: współfinansowanie ze środków UE w ramach EFMR wynosi: 130 344,95