Tu znajdziesz wszystkie ważne informacje


Oferty Pracy

Aktualne oferty pracy

Czytaj więcej

Oferty Stażu

Czym jest staż?

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Korzystanie ze stażu pozwala więc zdobyć doświadczenie zawodowe, stwarzając tym samym większe szansę na uzyskanie zatrudnienia.

Czytaj więcej

Regulamin

Niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Serwisu i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Czytaj więcej